ПОДГОТОВКА ЗА IELTS
IELTS  (INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)

ПРЕДЛАГАМЕ ГРУПОВО И ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА IELTS

 • Обучението е 40 уч.ч

 • Цена 10 лв. уч.ч - индивидуално обучение

 • Цена 7 лв. ум. ч - 2 ма души

 • Цена 5 лв. уч.ч - групово обучение минимум 5 човека

 • За да се започне подготовка е необходимо владеене на английски език на ниво Upper-Intermediate. Нивото се установява с входящ тест.

 • Подготовката включва много примерни тестове  включващи 4 те елемента на изпита - Reading, Writing, Listening, Speaking


IELTS проверява всички езикови умения на кандидата:

 • слухово възприемане (Listening)

 • четене (Reading)

 • писане (Writing)

 • устна реч (Speaking)


Съществуват да вида IELTS: Academic Module и General Training Module

Academic Module e предназначен за тези, които имат желание да кандидатстват във висше учебно заведение или да работят по специалност, където езиковите изисквания са много високи (например в областта на медицината или правото). Резултатите от Academic Module се признават във всички учебни заведения във Великобритания, Австралия и Нова Зеландия, а също така в някои вузове в САЩ, Канада, Дания, Сингапур, Хонконг, Германия.

General Training Module е предназначен за тези, които искат да емигрират в Канада, Австралия или Нова Зеландия или пък са се насочили към професия с практически характер (служител, механик, готвач и др.). В този модул се предлагат изпитни текстове, които не съдържат специализирана или академична лексика.

Какъв е форматът на изпита?

- LISTENING - 4 секции, 40 въпроса, 30 минути;
- READING - 3 секции, 40 въпроса, 60 минути;
- WRITING - 2 теми /150 и 250 думи/, 60 минути;
- SPEAKING - събеседване върху различни теми, 10-15 минути.

Ако се готвите за общия модул, вашата цел е езиков запас от около 9000 думи, запознаване с цялата граматична система на езика, свободно общуване и разискване не само на всекидневни, но и на специфични теми.
За академичния модул ви е нужен езиков запас от около 12 000 думи, фрази, жаргонни изрази и абсолютно свободно изразяване.
Сертификатът от IELTS е валиден две години         

ТOEFL  (TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE)

Ако вашият роден език не е английският и ви предстои кандидатстване във висше учебно заведение в САЩ, Канада и много Европейски университети, които предлагат обучение на английски, вие задължително трябва да положите теста ТOEFL (Test of English as a Foreign Language).
Той проверява езиковите ви умения и се състои от 4 части:

 • Listening (слушане)

 • Speaking (говорене)

 • Reading (четене)

 • Writing (писане)


Оценяването се извършва по точкова система, като максималният брой точки е 120.
Тестът е с валидност 2 години.

ПРЕДЛАГАМЕ ГРУПОВО И ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА TOEFL IBT

 • Обучението е 40 уч.ч

 • Цена 10 лв. уч.ч - индивидуално обучение

 • Цена 7 лв. уч.ч - 2 ма души

 • Цена 5 лв. уч.ч - групово обучение

 • За да се започне подготовка е необходимо владеене на английски език на ниво Upper-Intermediate. Нивото се установява с входящ тест.

 • Подготовката включва много примерни тестове на компютър включващи 4 те елемента на изпита - Reading, Writing, Listening, Speaking