ГРЪЦКИ ЕЗИК
По коя учебна система се провежда обучението?

Курсът е разработен по системата „Επικοινωνήστε Ελληνικά". Системата е съобразена с Европейския езиков сертификат TELC, съответстващ на общата европейска езикова рамка и валиден за обучение и работа в страните от Европейския съюз.  

Поредицата ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ("Общувайте на гръцки") е един съвременен метод на обучение по новогръцки език за чужденци, от ниво начинаещи до ниво напреднали.
Системата се състои от три учебника, които обхващат 240 учебни часа (всеки учебник обхваща по две нива) и е подходяща както за групово, така и за индивидуално обучение.
Съдържа упражнения за слушане и говорене, като успоредно с тях са включени и достатъчно граматически упражнения за писане с цел цялостното въвеждане на обучаващия се в граматическата система на новогръцки език. Основна цел на поредицата е да помогне на обучаващия се да разбира, говори, чете и пише на необходимото равнище, за да може свободно да общува с всеки носител на новогръцкия език.

И трите учебника съдържат речник на гръцката лексика преведена на пет езика (английски, френски, немски, испански и италиански), граматически таблици и  аудио диск. Към всеки учебник има и учебни тетрадки - по две за първия и втория, и една за третия. В учебните тетрадки са предложени упражнения, затвърждаващи граматическия и лексикалния материал към всеки урок.        

Какви са условията при ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ?

Груповото обучение се провежда с минимум 4 човека, максимум 10 човека в група.
Занятията са два пъти в седмицата, понеделник и сряда или вторник и четвъртък, вечер от 18.00 до 20.40 часа.
Единият учебник се взима за 70 учебни часа по 40 минути.
Продължителността на курса е 2 месеца.
Предлагаме и съботно-неделни групи. При тях занятията се провеждат само в събота и неделя през деня. Вариантите са от 09.30 до 12.30 или от 13.30 до 16.30

Комплектът учебни материали включва:

оригинален учебник - 48.00 лв. и оригинална учебна тетрадка - 15.00 лв.
Тетрадката , може да бъде копирана при желание от страна на курсиста.
 
таблици и други материали, които преподавателят раздава по време на занятията.

Какви са условията при ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ?

Цената на един учебен час (40 мин.) е 10.00 лв.
Едно занятие обикновено е 2 или  3 уч.часа по 40 мин.
Курсистът избира колко често да се провеждат занятията (1, 2 или 3 пъти седмично) 
Графикът може да е плаващ и всяко следващо занятие да се уговаря с преподавателя.
Предплащат сe 10 учебни часа. След като се усвоят, курсистът може да заплаща само посещението за деня.
Занятие се отлага един ден предварително, при неявяване на курсиста на занятие без да е предупредил то се счита за усвоено и се дължи таксата.

При обучение на двама души се прави отстъпка от цената на индивидуалния час и вместо 10.00 лева, те заплащат по 8.00 лева за учебен час на човек. 
Започва се веднага и графикът се съобразява с желанието на курсиста и този на преподавателя.
                                                                     
Издавате ли сертификат в края на курса?
На всички успешно завършили курса на обучение се издава  сертификат за завършено ниво и степен на владеене на езика в съответствие с Европейската езикова рамка.