ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ И УЧЕНИЦИ

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ

 
Голяма част от нашите курсисти избират индивидуалната форма на обучение, чувствайки се по-уверени и спокойни защото обучението е изцяло съобразено с техните нужди. Приятелската атмосфера, която преподавателите създават спомага курсистът да се отпусне, да задава всички свои въпроси и да напредва с темпото, което той желае.

Какви са условията при ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ?


  • Цената на един учебен час (40 мин.) е 8.00 лв.

  • Едно занятие обикновено е 2 или  3 уч.часа по 40 мин.

  • Курсистът избира колко често да се провеждат занятията (1, 2 или 3 пъти седмично) 

  • Графикът може да е плаващ и всяко следващо занятие да се уговаря с преподавателя.

  • Предплащат сe 10 учебни часа. След като се усвоят, курсистът може да заплаща само посещението за деня.

  • Занятие се отлага един ден предварително, при неявяване на курсиста на занятие без да е предупредил то се счита за усвоено и се дължи таксата.
Полуиндивидуално обучение с ДВАМА души

Ако сте двама души, които желаят да учат заедно на индивидуален график получавате голяма отстъпка от цената на индивидуалния час и вместо 8 лева, заплащате по 6 лева за учебен час на човек.
Учебникът може да се вземе за около 50 учебни часа и обучението струва 300 лева на човек. 
Обучението започва веднага и графикът се съобразява с желанието на курсистите и този на преподавателя.


На всички успешно завършили курса на обучение се издава  сертификат за завършено ниво и степен на владеене на езика в съответствие с Европейската езикова рамка.                                              

МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕ


Включва устно превеждане на изречения от български на английски, включващи различни времена и думи, като по този начин курсистите придобиват тренинг бързо да се изразяват в сегашно, минало и бъдеще време. 

Тези изречения са специално подбрани, чрез тях на всяко занятие се преговаря целия материал и се добавя новия. Тази повторяемост помага за трайното запаметяване на думи и граматика и създава увереност при прилагането им в реален разговор.
Тази методика е на лингвиста Мишел Томас, който е световно известен със системата си за учене на чужди езици без учебници, само с устни упражнения, в които постепенно включва нови граматични правила и думи. 
Комбинацията от неговия метод и лесното и достъпно обяснение на правилата в английския език от нашите преподаватели правят обучението при нас високо ефективно, интересно и различно.               


ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИМоже да запишете детето си по всяко време на учебната година както за групово, така и за  индивидуално обучение.
При  индивидуалното обучение може да се занимаваме с детето по учебната система, по която се учи в училище.

  • Цена 8 лева за учебен час от 40 минути

  • Вие избирате броя на заниманията един, два или три пъти седмично

  • Едно посещение обикновено е 60 минути и струва 12 лева – може да се заплаща час за час или да се предплатят за месеца.

  • Полундивидуално обучение с 2 деца – 6 лева за уч.часУЧЕБНИ СИСТЕМИ

Работи се с оригинални учебници на National Geographic LearningСистемата Happy Trails е издание на National Geographic Learning за деца започващи да изучават английски език. Въвежда азбуката и основен набор от думи с невероятни картинки, текстове и песни. Учебникът е със CD.

Системата World Wonders е ново издание на National Geographic и е подходяща за ученици между 9 и 11 години. Зашеметяващите снимки на животни и интересните текстове правят учебника изключително привлекателен за децата. Заедно с усвояване на английския език те обогатяват и знанията си за света и дивата природа.