Курсове и индивидуално обучение по испански език в БургасОбучението се провежда по системата Prisma – най-съвременната и модерна учебна система по испански език в цял свят. Тя съчетава в себе си разнообразни методически похвати и техники, чиято основна цел е достигане на комуникативни умения, отговарящи на определеното според Европейската езикова рамка ниво.
PRISMA е учебна система за 6 нива съгласно Европейската езикова рамка.

Системата  PRISMA предлага следните нива на обучение:
Comienza(Започни) – A1, 
Continúа( Продължи) – A2,
Progresa(Прогрес) – B1,
Avanza(Напредни) – B2, 
Consolida(Затвърди) – C1
Perfecciona (Към съвършенство ) – C2
За определяне на  подходящото ниво, от което трябва да се включи  курсиста, се прави входящ безплатен тест.

ТЕСТОВЕ КЪМ СИСТЕМАТА ПРИЗМА - ТУК

В края на всяко ниво се полага финален тест и се издава СЕРТИФИКАТ съгласно Европейската езикова рамка.

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ 
брой курсисти от 4 до 10
продължителност 10 седмици при занятия три пъти седмично
продължителност 12 седмици при занятия два пъти  седмично
брой учебни часа за ниво – 100
Цената на обучение за всяко ниво е 270 лева  
Времето на заниманията можете да изберете от следните възможности:
вечер от 18.00 до 20.40 часа през делничните дни
СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ КУРСОВЕ  с продължителност 10 седмици, провеждат се сутрин от 9:00 до 12:30 или следобяд от 13:00 до 16:30.
ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ 
Провежда в удобно за курсиста време. Графикът не е фиксиран а плаващ, всяко занятие се уговаря с преподавателя. Вие избирате колко често да имате занятия в седмицата.

  • Цената на един учебен час (40 мин.) е 10.00 лв.

  • Едно занятие може да е 2 или 3 уч.ч

  • Предплащат се 10 учебни часа


При обучение на двама души се прави отстъпка от цената на индивидуалния час и вместо 10 лева, те заплащат по 7 лева за учебен час на човек.
Учебникът се взима за 50 учебни часа и обучението струва 300 лева на човек. 
Започва се веднага и графикът се съобразява с желанието на курсиста и този на преподавателя.PRISMA COMIENZA (A1) 

Системата PRISMA се състои от учебник и учебна тетрадка.
Учебникът (Prismadelalumno) е разделен на 12 учебни и 2 преговорни единици. Всяка учебна единица разглежда отделен граматичен и лексикален материал.

PRISMA de Ejercicios(учебна тетрадка) включва упражнения за затвърждаване на материала от учебника, ключ към тези упражнения както и подробни обяснения на граматиката разглеждана в отделните учебни единици.
Лексикален материал:
Моят дом
Моето семейство
Външен вид
Транспорт
Свободно време
В ресторанта
В лекарския кабинет
На покупки
Климатът
Човешкото тяло
Граматичен материал, който включва
Морфология
Азбука
Род и число на съществително/прилагателно имe
Показателни местоимения
Въпросителни местоимения
Притежателни местоимения
Неопределителни местоимения
Лични местоимения подлог/ пряко и непряко допълнение/с предлози
Числителни редни/бройни
Степени за сравнение
Глагол (Изявително наклонение)
Сегашно време
Минало неопределено време
Глаголни перифрастични конструкции с инфинитив и деепричастие
Повелителни форми

С  PRISMA Continúa (A2) учащият се научава да бъде учтив, да обсъжда теми, да описва предмети и места, да говори за миналото и настоящето си. 
С PRISMA Progresa (B1) учащият е способен да се изправи срещу голям набор от ситуации и да разреши ежедневни проблеми. Научава се да изказва и търси мнение, да се оплаква, да моли за обяснения, да даде указания/напътствия, да прави обобщения.
Prisma Progresa е предназначена за ученици със средно-към ниско ниво на владеене на езика, отговарящо на ниво B1.
С PRISMA Avanza (B2) ученикът ще може: да се аргументира по-ефективно и да се оправя с лекота при спор; 
да изразява своята позиция по актуален проблем и да организира речта си на едно по-високо ниво;
ще може да взема думата и да я задържа.

risma Avanza е подходящ за ученици със средно-високо ниво на познания  ( B2).
С PRISMA Consolida (C1) учещият има достъп до широк лингвистичен набор,което ще му осигури лекота и спонтанност в общуването.Ще се научи да разбира изказвания, които не са ясно структурирани, както и дълги и сложни литературни текстове.
Ще умее да използва езика с гъвкавост и лекота за лични и професионални цели,да прави описания,да пише писма,съчинения, заключения или доклади, които ще бъдат ясни, подробни и по сложни теми .
Prisma Consolida е предназначена за ученици с високо ниво на  познания по езика ( C1).