ИТАЛИАНСКИ ЕЗИКОбучението по  италиански език за възрастни се провежда по системата Progetto Italiano
Нивата на обучение са 4 от напълно начинаещи A1 до напреднали B2 според Общата европейска езикова рамка.
Всяко ниво е с подходящ обем граматика и лексика. Системата е разработена така, че всеки учебник  преговаря материала от предишния, с цел натрупване и затвърждаване на знанията и попълване на пропуските.
За определяне на  подходящото ниво, от което трябва да се включи  курсиста, се прави входящ безплатен тест.
В края на всяко ниво се полага финален тест и се издава СЕРТИФИКАТ съгласно Европейската езикова рамка.

   

УЧЕБНИКЪТ PROGETTO ITALIANO 1 СЕ ВЗИМА НА ДВЕ НИВА


Първото ниво А1 е предназначено за курсисти без каквито и да било познания по италиански език. 
То представя следните граматични единици:

 • Италианска азбука (L’Alfabeto Italiano) – основни правила за писане и четене, особености на италианското произношение; 

 • Лични местоимения подлог (Pronomi personali soggetto);

 • Числителни имена (I Numerali);

 • Определителен и неопределителен член (L’Articolo Determinativo ed Indeterminativo) – понятие за член и правила на употреба

 • Съществително име – род и число;

 • Видове прилагателни имена (Gli Aggettivi) – съгласуване със съществителното име;

 • Сегашно време на правилните и неправилни глаголи в изявително наклонение (Il Presente dell’Indicativo);

 • Понятие за модални глаголи (I Verbi Modali);

 • Предлози (Le Preposizioni);

 • Минало свършено време (Il Passato Prossimo) – образуване и употреба;

 • Правилно и неправилно минало причастие (Il Participio Passato);

 • Просто и сложно бъдеще време (Il Futuro Semplice ed Il Futuro Composto/Anteriore) – форми, употреба и стилистични особености. 


ВТОРО НИВО А2 – втората част на учебника
Второто ниво на системата е предназначено за курсисти с начални познания по езика и основни комуникативни умения. 
Граматичните единици, които представя са:

 • Притежателни местоимения (I Pronomi e Gli Aggettivi Possessivi);

 •  Особености в съгласуването на quello и bello;

 • Употреба на глаголите volerci и metterci;

 • Минало несвършено време (L’Imperfetto);

 • Минало предварително време (Il Trapassato Prossimo);ични местоимения пряко допълнение (I Pronomi Personali Oggetto Diretto);

 • Лични местоимения непряко допълнение (I Pronomi Personali Oggetto Indiretto);

 • Възвратни и реципрочни местоимения (I Pronomi Riflessivi e Reciproci);

 • Безлична форма на глагола и безлични изрази (La Forma Impersonale del Verbo);

 • Повелително наклонение (Il Modo Imperativo);

 • Условно наклонение (Il Condizionale Semplice e Composto);

 • Бъдеще в миналото (Il Condizionale Composto);


          
Какви са условията при ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ?


 • Груповото обучение се провежда с минимум 4 човека

 • Занятията са два пъти в седмицата, понеделник и сряда или вторник и четвъртък, вечер от 18.00 до 20.40 часа.

 • Предлагаме и съботно-неделни групи. При тях занятията се провеждат само в събота и неделя през деня. Вариантите са от 09.30 до 12.30 или от 13.30 до 16.30

 • Цената на едно ниво е 220 лева

 • Учебни материали 50 леваКакви са условията при ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ?
 

 • Цената на един учебен час (40 мин.) е 10.00 лв.

 • Едно занятие обикновено е 2 или  3 уч.часа по 40 мин.

 • Курсистът избира колко често да се провеждат занятията (1, 2 или 3 пъти седмично) 

 • Графикът може да е плаващ и всяко следващо занятие да се уговаря с преподавателя.

 • Предплащат сe 10 учебни часа. След като се усвоят, курсистът може да заплаща само посещението за деня.

 • Занятие се отлага един ден предварително, при неявяване на курсиста на занятие без да е предупредил или отлагане в последния момент, то се счита за усвоено и се дължи таксата за един учебен час. 


При обучение на двама души се прави отстъпка от цената на индивидуалния час и те заплащат по 7 лева за учебен час на човек.
Единият модул се взима за 50 учебни часа и обучението струва 300 лева на човек. 
Започва се веднага и графикът се съобразява с желанието на курсиста и този на преподавателя.
                                                                     

На всички успешно завършили курса на обучение се издава  сертификат за завършено ниво и степен на владеене на езика в съответствие с Европейската езикова рамка.