Курс по НЕМСКИ ЕЗИК

                      
По коя система се провежда обучението?

Системата  Menschen е на немското издателство Hueber, съвременна система с увлекателни текстове, предназначена за чужденци изучаващи немски език. 
Състои се от 6 учебника и усвояването им води от ниво А1 до ниво В1 според Европейската езикова рамка. По тази система  два учебника правят едно ниво А1.1 първа част и А1.2 втора част. 

Знаете ли на кое ниво по системата Menschen отговарят знанията ви?

Определете нивото си на знания по немски език с входящ тест направо на сайта на учебника – ВХОДЯЩ ТЕСТ

Какви са условията при ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ?

Груповото обучение се провежда с минимум 4 човека, максимум 8 човека в група.
Занятията са два пъти в седмицата, понеделник и сряда или вторник и четвъртък, вечер от 18.00 до 20.40 часа.
Единият учебник се взима за 60 учебни часа по 40 минути.
Продължителността на курса е 7 седмици.
Предлагаме и съботно-неделни групи. При тях занятията се провеждат само в събота и неделя през деня. Вариантите са от 09.30 до 12.30 или от 13.30 до 16.30

Какви са условията при ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ?

  • Цената на един учебен час (40 мин.) е 8.00 лв.

  • Едно занятие обикновено е 2 или  3 уч.часа по 40 мин.

  • Курсистът избира колко често да се провеждат занятията (1, 2 или 3 пъти седмично) 

  • Графикът може да е плаващ и всяко следващо занятие да се уговаря с преподавателя.

  • Предплащат сe 10 учебни часа. След като се усвоят, курсистът може да заплаща само посещението за деня.

  • Занятие се отлага един ден предварително, при неявяване на курсиста на занятие без да е предупредил или в последния момент, то се счита за усвоено и се дължи таксата за един учебен час. 


Какви отстъпки има?

При обучение на двама души се прави отстъпка от цената на индивидуалния час и вместо 8 лева, те заплащат по 6 лева за учебен час на човек.
Учебникът се взима за 50 учебни часа и обучението струва 300 лева на човек. 
Започва се веднага и графикът се съобразява с желанието на курсиста и този на преподавателя.
                                                                     
Издавате ли сертификат в края на курса?
На всички успешно завършили курса на обучение се издава  сертификат за завършено ниво и степен на владеене на езика в съответствие с Европейската езикова рамка.