ВХОДЯЩ ТЕСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВОПРОВЕРИ НИВОТО СИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЛИНК КЪМ ТЕСТА

ПРОВЕРИ НИВОТО СИ ПО НЕМСКИ ЕЗИК   ЛИНК КЪМ ТЕСТА

ПРОВЕРИ НИВОТО СИ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК ЛИНК КЪМ ТЕСТА

ПРОВЕРИ НИВОТО СИ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК ЛИНК КЪМ ТЕСТА

ПРОВЕРИ НИВОТО СИ ПО РУСКИ ЕЗИК ЛИНК КЪМ ТЕСТА