ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

    За успешно представяне на МАТУРАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК знанията трябва да отговарят на ниво В2 Upper Intermediate според Европейската езикова рамка. 

Подготовката за матура преминава през два етапа:


Първо се преминава през цялата английска граматика за ниво В2, като се преговарят всички времена, както и граматични понятия като Passive Voice /Страдателен залог/, Conditional Sentences /Условни изречения/, Repoted Speach  /Непряка реч/, Gerund /-ing form of the verb/ и други.

След това се правят много примерни тестове от минали години и от специални книжки с тестове за матурата по английски език. 

Обикновено подготовката е целогодишна, ако има много пропуски в знанията и е нужно повече време да се достигне ниво В2. Ако нивото на езика е високо, подготовката може да отнеме 40 часа, това са 20 посещения в рамките на два или три месеца. 

Цената е 8 лева за учебен час от 40 минути. 
Модул от 40 часа струва 320 лева. Може да се заплати на вноски или да се заплаща за всяко посещение.