ПАКЕТНИ ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ

    


Искате ли обучението да е съобразено изцяло с вашите нужди, да не чакате, а да започнете веднага и часовете да са в съответствие с вашия график?


Изберете си пакет ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ!


Пакет 10 учебни часа 100 лева
Пакет 30 учебни часа 280 лева
Пакет 50 учебни часа 450 лева


Цената на един учебен час (40 мин.) е 10.00 лв.
Едно занятие обикновено е 2 или  3 уч.часа по 40 мин.
Курсистът избира колко често да се провеждат занятията (1, 2 или 3 пъти седмично) 
Графикът може да е плаващ и всяко следващо занятие да се уговаря с преподавателя.
Занятие се отлага един ден предварително, при неявяване на курсиста на занятие без да е предупредил то се счита за усвоено и се дължи таксата.


Полуиндивидуално обучение с ДВАМА души


Ако сте двама души, които желаят да учат заедно на индивидуален график получавате отстъпка от цената на индивидуалния час, заплащате по 8 лева за учебен час на човек.

Пакет 10 учебни часа  - 80 лева на човек
Пакет 30 учебни часа  - 220 лева на човек
Пакет 50 учебни часа  - 380 лева на човек


Обучението започва веднага и графикът се съобразява с желанието на курсистите и този на преподавателя.Групово обучение  /минимум 4 човека/


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК            330 лева за ниво Beginner, Elementary, Pre-Intermediate (A1, A1/A2, A2/B1)
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК            370 лева за ниво Intermediate, Upper Intermediate, Advanced (B1, B2, C1)

Ако заплатите цялата такса наведнъж получавате БЕЗПЛАТНО учебния комплект, който е на стойност 40 лева!

НЕМСКИ ЕЗИК                  180 лева Menschen A1.1 част  и 180 лева  Menschen A1.2 част  (общо 120 учебни часа)

Ако заплатите цялата такса наведнъж (360 лева) получавате БЕЗПЛАТНО учебния комплект за двете части! 

РУСКИ ЕЗИК                      220 лева първа част ниво А1 и 220 лева втора част на учебника Приглашение в Россию  ниво А1/А2

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК          220 лева първа част ниво А1 и 220 лева втора част на учебника Progetto Italiano  ниво А1/А2

ИСПАНСКИ ЕЗИК               330 лева за ниво

ФРЕНСКИ ЕЗИК                 330 лева за ниво

ГРЪЦКИ ЕЗИК                    330 лева за ниво

КИТАЙСКИ ЕЗИК               550 лева за ниво

АРАБСКИ ЕЗИК                  550 лева за ниво

На всички успешно завършили курс на обучение се издава  сертификат за завършено ниво и степен на владеене на езика в съответствие с Европейската езикова рамка.                                             Разговорният курс за опресняване на английски език "Brush up on your English" е 21 учебни часа на стойност 65 лева.