BRUSH UP ON YOUR ENGLISH - ОПРЕСНИ АНГЛИЙСКИЯ СИ!

Здравейте приятели и курсисти на ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР МИСИС БИЙН!
За всички вас, които искате да поддържате нивото на английския си или да го опресните, или да си припомните някои по-трудни неща от граматиката и думите,  а искате това да стане за по-кратко време и с по-малко средства, МИСИС БИЙН създаде специална програма!                                                                     

Какво представлява програмата:

  • 21 УЧЕБНИ ЧАСА НА СТОЙНОСТ 65 ЛЕВА

  • Занятията се провеждат веднъж седмично, предимно събота или неделя

  • Едно занятие е 3 учебни часа /два астрономични/

  • 21 учебни часа се взимат в рамките на 7 посещения

  • Заниманията са в група до 10 човека /минимум 5/

  • Няма да има учебници, тетрадки :)

  • Този курс е кратък, но ефективен начин да си припомните и да освежите вашите знания по езика

  • Има две групи, едната за по-начинаещи, курсисти изкарали нива А1, А2 и една за по-напреднали, курсисти изкарали нива В1, В2.Как ще преминават занятията? 


Група ниво А1/А2


На всяко занятие ще се преговарят поетапно различни неща, от по-лесно към по-трудно :)
Първо преподавателят припомня правилата и дава примери и след това курсистите прилагат това на практика, като казват много изречения в различни времена, в които използват различни глаголи, думи, изрази. 
Времената се преговарят паралелно, например:

Do you watch TV every day?    Гледаш ли телевизия всеки ден?
Are you watching TV now?      Гледаш ли телевизия в момента?
Did you watch TV last night?   Гледа ли телевизия снощи?

Ще се преговорят и упражнят различните начини да се изрази бъдеще време:

I am going to sell my flat. 
I am meeting some friends tonight. 
I will come with you to the mall. 

Ще преговорим и едно от най-използваните времена Present Perfect  - това е и времето, което курсистите признават, че бъркат най-много :)

Look! I have bought new shoes! 
I bought these shoes last week. 

Ще се научите да разграничавате минало време Past Simple от сегашно перфектно време Present Perfect с интересни примери и ситуации, които няма да забравите! 

Група ниво В1/В2

Ще преговорим и упражним под формата на диалози:

- Четирите сегашни времена паралелно

I listen to music every day.                               Слушам музика всеки ден.
I am listening to music now.                             Слушам музика в момента.
I have been listening to that song all day!        Слушам тази песен цял ден. 
I have listened to this song 10 times.                Слушах тази песен 10 пъти.

- Четирите минали времена паралелно
- Условните изречения
- Страдателния залог
- Специфични изрази и глаголи, които изискват -ing форма
- Фразови глаголи

Ще се радваме, ако ви е харесало предложението ни и се видим отново в класната стая!