ТЕСТОВЕ И УПРАЖНЕНИЯ ПО НЕМСКИ ЕЗИКОпределете нивото си с тест към учебника Menschen:
https://www.hueber.de/media/36/mns-einstufungstest-teil1.pdf

Определете на кое ниво от системата Schritte отговарят знанията ви:

http://www.hueber.de/einstufungstests/schritte1/    

http://www.hueber.de/einstufungstests/schritte2/

http://www.hueber.de/einstufungstests/schritte3/

Тест                         Точки        Вие сте за ниво:

Test 1, 1 до 25 въпрос:    20 и повече    Schritte 2, Lektion 8 (A1)
Test 1, 1 до 48 въпрос:    40 и повече    Schritte 3, Lektion 1
Test 2, 1 до 25 въпрос:    20 и повече    Schritte 4, Lektion 8 (A2)
Test 2, 1 до 48 въпрос:    40 и повече    Schritte 5, Lektion 1
Test 3, 1 до 25 въпрос:    20 и повече    Schritte 6, Lektion 8 (B1)
Test 3, 1 до 48 въпрос:    40 и повече    „Mittelstufe“ B2/1

http://www.deutsch-lernen.com/virtual/e_test_kurz.htm

http://www.bbc.co.uk/languages/german/

http://learngerman.elanguageschool.net/