ПОДГОТОВКА ЗА СЕРТИФИКАТ НА КЕЙМБРИДЖ НА НАЙ-МАЛКИТЕ НИ УЧЕНИЦИРазработени да оценят езиковите умения на деца на възраст между 7 и 12 години, изпитите Cambridge English: Young Learners (YLE) се предлагат на три нива (Starters, Movers и Flyers) и това насърчава децата да работят и да виждат как напредват.  

 • CAMBRIDGE EXAM YLE: STARTERS
 • Starters е първият от трите изпита на Кеймбридж за деца (YLE) на възраст от 7 до 12 години. Този изпит ще насърчи детето ви да учи английски от ранна възраст и да си създаде положително отношение към езиковите изпити.

  За кого е предназначен изпитът?
  На този тест се явяват деца на 7-8 годишна възраст, които вече са имали около 100 часа чуждоезиково обучение по английски език.
  По време на изпита детето ви ще трябва:
  - да разпознава цветовете на английски език
  - да отговори на съвсем прости въпроси за себе си
  - да отговори писмено с една дума на основни въпроси.
  Какво става, след като детето ми се яви на този изпит?
  Резултатът от изпита не се определя като издържал или неиздържал. Сертификатът е с определен брой значки с емблемата на Кеймбридж, които детето ви ще получи като награда за постиженията си. Максималният брой значки за всяка част на изпита е пет. Сертификатите се получават около месец след изпита. 
  СЛУШАНЕ ЧЕТЕНЕ И ПИСАНЕ ГОВОРЕНЕ
  20 минути
  Максимум пет значки
  20  минути 
  Максимум пет значки
  3-5  минути 
  Максимум пет значки


 • CAMBRIDGE EXAM YLE: MOVERS
 • Movers е второто от трите изпитни нива на Кеймбридж за деца (YLE) на възраст от 7 до 12 години. Този изпит ще насърчи децата да общуват на английски в реални ситуации и да си създадат положително отношение към езиковите тестове. 
  Начално (Beginner) A1 според Европейската езикова рака
  За кого е предназначен изпитът?
  Децата, които се явяват на този изпит, обикновено са на възраст между 8 и 11 години и са имали около 175 урока по английски език. 
  По време на изпита детето ви ще трябва:

  • да разбере основни инструкции на английски език

  • да попълни малък формуляр  или да отговори на въпроси за себе си

  • да отговори на въпроси и да запише дните на седмицата, часове или имена, които чува или чете в детски разказ.


  Какво става, след като детето ми се яви на този изпит?
  Резултатът от изпита не се определя като издържал или неиздържал. Сертификатът е с определен брой значки с емблемата на Кеймбридж, които детето ви ще получи като награда за постиженията си. Максималният брой значки за всяка част на изпита е пет. Сертификатите се получават около месец след изпита. 
  СЛУШАНЕ ЧЕТЕНЕ И ПИСАНЕ ГОВОРЕНЕ
  20 минути
  Максимум пет значки
  20  минути 
  Максимум пет значки
  3-5  минути 
  Максимум пет значки

 • CAMBRIDGE EXAM YLE: FLIERS
 • Flyers е най-високото от трите нива изпити по английски на Кеймбридж за деца (YLE) от 7 до 12 годишна възраст. Изпитът показва, че детето ви може да разбира простички ежедневни ситуации и да общува в тях на основен английски език. 
  Ниво на квалификацията: Основно (Elementary) = A2 на [color=#4279a6]Общо европейската езикова рамка. [/color]
  За кого е предназначен изпитът?
  Децата, които се явяват на този изпит са обикновено на възраст между 9 и 12 години и са учили английски език в училище около 2 - 3 години (около 250 часа чуждоезиково обучение). 
  По време на изпита детето ви ще трябва: 

  • да каже какви са разликите между две картини или разкази

  • да напише или разкаже кратък разказ на английски език

  • да задава въпроси и да използва минало време. 


  Изпитът Cambridge English: Flyers е на същото езиково ниво като Cambridge English: Key for Schools (KETfS).
  Какво става, след като детето ми се яви на този изпит?
  Резултатът от изпита не се определя като издържал или неиздържал. Сертификатът е с определен брой значки с емблемата на Кеймбридж, които детето ви ще получи като награда за постиженията си. Максималният брой значки за всяка част на изпита е пет. Сертификатите се получават около месец след изпита.

  СЛУШАНЕ ЧЕТЕНЕ И ПИСАНЕ ГОВОРЕНЕ
  25 минути
  Максимум пет значки
  40  минути 
  Максимум пет значки
  7-9 минути 
  Максимум пет значки